Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 (Εγκύκλιος για μπλοκάκια)

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, ρυθμίζεται η ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 Με τις διατάξεις των [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Εγκύκλιος για τη λειτουργία του ΤΜΕΔΕ

Ακολουθούν οι: υπ’ αριθ. 188/11-1-2017 εγκύκλιος του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ σχετικά με τη λειτουργία των Εποπτευουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων του τ. ΕΤΑΑ/ ΤΣΜΕΔΕ αριθ. [...]

Κατηγορία Ανακοινώσεις
Δημοσίευση

Διαδικασία έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μακέδος θέτει υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής την πιο κάτω γραπτή ανακοίνωση που έχει ως εξής: Η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών Εργοληπτών [...]

city
Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με το ΤΜΕΔΕ

Δυσκολία ανάγνωσης; Αλλάξτε captcha